Alsidig personlig udvikling:

Børnene vil få stillet individuelle udfordringer i forhold til deres udviklings niveau, herunder sprog, selvhjulpenhed, krop og bevægelse, i form af feks. puslespil, dans og rytme, sange og rim og selv tage tøj af og på.

Vi vil i det daglige, være opmærksomme på børnenes sproglige udvikling, det betyder at vi vil sætte ord på mange hverdags ting og situationer. Vi vil sætte ord på børnenes følelser (hvis barnet feks, er ked af det, vil vi sætte ord på ved og sige, jeg kan se, at du er ked af det) samt ved at tegne og fortælle. Det vil hjælpe barnet til at få en selvforståelse og identitets dannelse.

Vi er meget opmærksomme på at stimulere børnenes motoriske udvikling, herunder grov motorikken. Derfor må børnene benytte den store have, hvor børnene vil få mulighed for klatre, gynge, rutsje, cykle og andre spændende udfordringer.

Vi vil priotere at være ude hver dag og lave aktiviteter med børnene feks. finde krible/krabledyr, lave bål, finde blade og andre ting i naturen. Derved får børnene en forståelse for naturen og naturfænomener feks. At man ikke smider skrald i naturen, og er god mod dyrene.

For at ruste børnene bedst muligt til deres fremtid i børnehave og skoleliv, mener vi, at det er vigtigt, at børnene lærer sociale færdigheder og empati. Derved bliver de i stand til og begå sig bedst muligt og danne relationer, samt løse konflikter på en konstruktiv måde, herunder er kommunikation en vigtig faktor.

Vi vil lære børnene at tale pænt til og om hinanden, og være en god kammerat og her vil vi være tydelige rollemodeller.