Fordele ved privat dagpleje

Vi ser det som en stor fordel, at være privat dagplejer, da vi ikke skal bruge tiden  på administrative opgaver i form af dokumention og andre skiftlige opgaver. Vi kan bruge tiden på nærhed, omsorg og leg med børnene.

I en privat dagpleje er det Jer, der vælger, hvem der skal passe jeres barn, og ikke kommunen. Normalt henviser kommunen Jer til den første ledige plads, mens det ved privat dagpleje er dagplejen og forældrene, der vælger hinanden.

Der er ingen gæstebørn, hvilket giver en rolig og forudsigelig dag.

Du vil ikke opleve nedskæringer/besparelser eller forringelser.

Vi er ikke omfattet af kørsels forbud med børnene, så vi vil have mulighed for at kunne køre til skov og strand, udflugter og evt andre arrangementer med andre private dagplejere. (Hvilket kommunale dagplejere  ikke må)

Pasningen er ikke institutions præget, men i hyggelige og hjemmelige omgivelser.

Høj kvalitet til lavere pris, da vi er billigere end både kommunal dagpleje og vuggestue, se mere her Priser 2018

Vi er flexible i forhold til åbningstider og ferier. Da vi selv bestemmer og tilpasser, så vidt det er muligt i forhold til forældre og børnegruppen.

Vi håber på at kunne finde 1 eller 2 faste vikarer, som vil blive tilknyttet hjemmet og som løbende vil komme og besøge os Derved får de en relation til børnene, som gør at børnene også er trygge ved dem ved sygdom.

Det vil så sige at jeres børn stadig vil kunne komme i Humlebien, hvis en af os skulle være syge. Ellers vil det være jer som forældre, der selv vil skulle finde pasning til jeres dejlige guldklumper.

Kommunen indhenter staffeattester samt børneattester på vores vikarer.

 

Hvorfor vælge stordagpleje?

 

I en stor-dagpleje er der altid en voksen til rådighed til et barn, der er ked af det eller andet, også når der skiftes bleer... Det giver langt større sikkerhed for, at barnet får opfyldt sine behov, så snart de opstår.

Mulighed for at kunne opdele børnene efter alder/udvikling, så man kan lave alderssvarende aktiviteter.

Der er altid to ekstra hænder og øjne, når vi er ude af huset.

En stor børnegruppe betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring.

Der er altid legekammerater af begge køn i stor-dagplejen og oftest en på samme alder.

Stor-dagpleje er den bedste rustning af dit/jeres barn til en endnu større gruppe børn i din/jeres guldklumps fremtidige børnehave.

 

Det er JERES valg......Hjerte